Iesakām!

Dzija Teksrena piemērota gan cimdu un zeķu adīšanai, gan jostu un lakatu aušanai.

Par valnīti paldies Baiba Pilāne